• دبیرکل مجمع نخبگان ایران در گفتگویی اختصاصی با روزنامه نسل فردا :  روز دانشجو روز قدرت نمایی انتخاباتی نیست 
  • به پايگاه اطلاع‌رساني مجمع نخبگان ایران خوش آمديد

مهم ترین اخبار مجمع نخبگان

دبیرکل مجمع نخبگان ایران در گفتگویی اختصاصی با روزنامه نسل فردا :  روز دانشجو روز قدرت نمایی انتخاباتی نیست 

دبیرکل مجمع نخبگان ایران در گفتگویی اختصاصی با روزنامه نسل فردا :  روز دانشجو روز قدرت نمایی انتخاباتی نیست 
جایگزینی داروی ضدسالک ایرانی به جای داروهای کمیاب خارجی

جایگزینی داروی ضدسالک ایرانی به جای داروهای کمیاب خارجی
راه اندازی اولین مرکز نوآوری دانشگاه علم و صنعت در هفته پژوهش

راه اندازی اولین مرکز نوآوری دانشگاه علم و صنعت در هفته پژوهش

آخرین ویدئو ارسالی