اخبار نخبگان

اختراعات

دانشگاه

وزیر علوم خبر داد: بالغ بر یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به تحقیق اختصاص یافت

وزیر علوم خبر داد: بالغ بر یک درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به تحقیق اختصاص یافت

 وزیر علوم از کاهش مالیات تحقیقاتی در کمیسیون اقتصاد مجلس خبر داد و گفت:امسال تصویب شده که بالغ بر یک...

جهان

ایران

شبکه های اجتماعی

مجمع نخبگان ایران

مجمع نخبگان ایران ( منان )، مجموعه ای است  علمی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی و حمایتی، با کارکرد تخصصی، عمومی و عام المنفعه که فعالیت های آن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اهداف مندرجه در این اساسنامه می باشد .