اخبار نخبگان

اختراعات

دانشگاه

در پژوهشگاه رویان؛شبکه علمی رویان راه اندازی شد

در پژوهشگاه رویان؛شبکه علمی رویان راه اندازی شد

مدیر عامل شبکه علمی رویان از راه اندازی شبکه علمی رویان با هدف همگرایی بین علوم مختلف خبر داد. دکتر رضا...

جهان

ایران

شبکه های اجتماعی

مجمع نخبگان ایران

مجمع نخبگان ایران ( منان )، مجموعه ای است  علمی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی و حمایتی، با کارکرد تخصصی، عمومی و عام المنفعه که فعالیت های آن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اهداف مندرجه در این اساسنامه می باشد .