•    دکتر جغتایی عضو هیات امناء مجمع نخبگان ایران خبرداد: «پردیس مغزمن» با حضور معاون اول رییس جمهور راه اندازی می شود
  •     سه ایرانی در فهرست 50 دانشمند زن آسیا
  • بیانیه مجمع نخبگان ایران در خصوص حادثه دلخراش سقوط اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات
  • به پايگاه اطلاع‌رساني مجمع نخبگان ایران خوش آمديد

مهم ترین اخبار مجمع نخبگان

   دکتر جغتایی عضو هیات امناء مجمع نخبگان ایران خبرداد: «پردیس مغزمن» با حضور معاون اول رییس جمهور راه اندازی می شود

   دکتر جغتایی عضو هیات امناء مجمع نخبگان ایران خبرداد: «پردیس مغزمن» با حضور معاون اول رییس جمهور راه اندازی می شود
    سه ایرانی در فهرست 50 دانشمند زن آسیا

    سه ایرانی در فهرست 50 دانشمند زن آسیا
بیانیه مجمع نخبگان ایران در خصوص حادثه دلخراش سقوط اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات

بیانیه مجمع نخبگان ایران در خصوص حادثه دلخراش سقوط اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات

آخرین ویدئو ارسالی