• دبیرکل مجمع نخبگان ایران در گفتگو با روزنامه نسل فردا: پیشرفت و شادابی کشور درگرو جوان‌سازی مدیریت‌هاست
  • دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو: ایران رتبه چهارم جهان در حوزه نانو تکنولوژی را حفظ کرد
  • به پايگاه اطلاع‌رساني مجمع نخبگان ایران خوش آمديد

مهم ترین اخبار مجمع نخبگان

دبیرکل مجمع نخبگان ایران در گفتگو با روزنامه نسل فردا: پیشرفت و شادابی کشور درگرو جوان‌سازی مدیریت‌هاست

دبیرکل مجمع نخبگان ایران در گفتگو با روزنامه نسل فردا: پیشرفت و شادابی کشور درگرو جوان‌سازی مدیریت‌هاست
دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو: ایران رتبه چهارم جهان در حوزه نانو تکنولوژی را حفظ کرد

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو: ایران رتبه چهارم جهان در حوزه نانو تکنولوژی را حفظ کرد
 مجمع نخبگان ایران حمله تروریستی و نژادپرستانه به نمازگزاران نیوزلند را محکوم کرد

 مجمع نخبگان ایران حمله تروریستی و نژادپرستانه به نمازگزاران نیوزلند را محکوم کرد

آخرین ویدئو ارسالی