اخبار نخبگان

اختراعات

دانشگاه

رونمایی از ماهواره مخابراتی ناهید 1

رونمایی از ماهواره مخابراتی ناهید 1

در مراسم روز فناوری فضا با حضور رئیس جمهوری، ماهواره مخابراتی ناهید ۱ که برای اولین بار در کشور طراحی...

جهان

ایران

شبکه های اجتماعی

مجمع نخبگان ایران

مجمع نخبگان ایران ( منان )، مجموعه ای است  علمی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی و حمایتی، با کارکرد تخصصی، عمومی و عام المنفعه که فعالیت های آن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اهداف مندرجه در این اساسنامه می باشد .