• تاکیدرهبر انقلاب بر اجرا و سند راهبردی امور نخبگان/ حرکت بدخواهانه علیه «جنبش علمی» از داخل دانشگاه انجام می‌شود/جوان نخبه پاره تن ایران است حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید
  • دانشجویان شریف در مسابقات انجمن هوانوردی و فضانوردی آمریکا اول شدند
  • قانون رسیدگی به تخلفات اعضای هیات‌علمی بازنگری شد
  • به پايگاه اطلاع‌رساني مجمع نخبگان ایران خوش آمديد

مهم ترین اخبار مجمع نخبگان

تاکیدرهبر انقلاب بر اجرا و سند راهبردی امور نخبگان/ حرکت بدخواهانه علیه «جنبش علمی» از داخل دانشگاه انجام می‌شود/جوان نخبه پاره تن ایران است حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید

تاکیدرهبر انقلاب بر اجرا و سند راهبردی امور نخبگان/ حرکت بدخواهانه علیه «جنبش علمی» از داخل دانشگاه انجام می‌شود/جوان نخبه پاره تن ایران است حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه مجمع نخبگان ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه مجمع نخبگان ایران
شتاب صادرات در شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت

شتاب صادرات در شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت

آخرین ویدئو ارسالی