•  مجمع نخبگان ایران حمله تروریستی و نژادپرستانه به نمازگزاران نیوزلند را محکوم کرد
  •    دکتر جغتایی عضو هیات امناء مجمع نخبگان ایران خبرداد: «پردیس مغزمن» با حضور معاون اول رییس جمهور راه اندازی می شود
  •     سه ایرانی در فهرست 50 دانشمند زن آسیا
  • بیانیه مجمع نخبگان ایران در خصوص حادثه دلخراش سقوط اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات
  • به پايگاه اطلاع‌رساني مجمع نخبگان ایران خوش آمديد

مهم ترین اخبار مجمع نخبگان

 مجمع نخبگان ایران حمله تروریستی و نژادپرستانه به نمازگزاران نیوزلند را محکوم کرد

 مجمع نخبگان ایران حمله تروریستی و نژادپرستانه به نمازگزاران نیوزلند را محکوم کرد
   دکتر جغتایی عضو هیات امناء مجمع نخبگان ایران خبرداد: «پردیس مغزمن» با حضور معاون اول رییس جمهور راه اندازی می شود

   دکتر جغتایی عضو هیات امناء مجمع نخبگان ایران خبرداد: «پردیس مغزمن» با حضور معاون اول رییس جمهور راه اندازی می شود
    سه ایرانی در فهرست 50 دانشمند زن آسیا

    سه ایرانی در فهرست 50 دانشمند زن آسیا

آخرین ویدئو ارسالی