اخبار نخبگان

اختراعات

دانشگاه

رئیس جهاد دانشگاهی: دولت خرید محصولات دانش بنیان را تضمین کند/ شرط ایجاد مجتمع فناوری

رئیس جهاد دانشگاهی: دولت خرید محصولات دانش بنیان را تضمین کند/ شرط ایجاد مجتمع فناوری

 رئیس جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه خرید محصولات ساخته محققان کشور باید از سوی دولت تضمین شود، گفت: درصدد هستیم...

جهان

ایران

شبکه های اجتماعی

مجمع نخبگان ایران

مجمع نخبگان ایران ( منان )، مجموعه ای است  علمی، تحقیقاتی، آموزشی، فرهنگی و حمایتی، با کارکرد تخصصی، عمومی و عام المنفعه که فعالیت های آن غیر سیاسی و غیر انتفاعی و با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اهداف مندرجه در این اساسنامه می باشد .